Drukuj

Art. 889 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 889.

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;

2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Artykuł 1 ...887 888 889 890 891 ...1088

Przejdź do artykułu