Drukuj

Art. 921-10 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 921-10.

§ 1. Jeżeli do puszczenia w obieg dokumentu na okaziciela jest wymagane zezwolenie właściwego organu państwowego, dokument wystawiony bez takiego zezwolenia jest nieważny.

§ 2. Podpis dłużnika może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...921‑8 921‑9 921‑10 921‑11 921‑12 ...1088

Przejdź do artykułu