Drukuj

Art. 921-11 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 921-11.

§ 1. Dłużnik nie ma obowiązku dochodzenia, czy okaziciel jest właścicielem dokumentu. Jednakże w razie uzasadnionych wątpliwości, czy okaziciel dokumentu jest wierzycielem, dłużnik powinien złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

§ 2. Jeżeli właściwy organ państwowy wydał zakaz świadczenia, zwolnienie z zobowiązania następuje przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Artykuł 1 ...921‑9 921‑10 921‑11 921‑12 921‑13 ...1088

Przejdź do artykułu