Drukuj

Art. 921-14 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 921-14.

§ 1. Umarzanie papierów wartościowych regulują przepisy szczególne.

§ 2. Jeżeli papier wartościowy został prawomocnie umorzony, dłużnik jest obowiązany wydać osobie, na której rzecz nastąpiło umorzenie, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelność jest wymagalna – spełnić świadczenie.

Artykuł 1 ...921‑12 921‑13 921‑14 921‑15 921‑16 ...1088

Przejdź do artykułu