Drukuj

Art. 921-13 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 921-13.

Dłużnik może powołać się względem wierzyciela na zarzuty, które dotyczą ważności dokumentu lub wynikają z jego treści albo służą mu osobiście przeciw wierzycielowi. Dłużnik może także powołać się na zarzuty, które mu służą przeciw poprzedniemu wierzycielowi, jeżeli nabywca dokumentu działał świadomie na szkodę dłużnika.

Artykuł 1 ...921‑11 921‑12 921‑13 921‑14 921‑15 ...1088

Przejdź do artykułu