Drukuj

Art. 955 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 955.

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Artykuł 1 ...953 954 955 956 957 ...1088

Przejdź do artykułu