Drukuj

Art. 956 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 956.

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) niewidomy, głuchy lub niemy;

3) kto nie może czytać i pisać;

4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Artykuł 1 ...954 955 956 957 958 ...1088

Przejdź do artykułu