Drukuj

Art. 99 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 99.

§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Artykuł 1 ...97 98 99 100 101 ...1088

Przejdź do artykułu