Drukuj

Art. 100 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 100.

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Artykuł 1 ...98 99 100 101 102 ...1088

Przejdź do artykułu