Drukuj

Art. 102 KK


Kodeks karny
Artykuł 102.

Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Artykuł 1 ...100 101 102 103 104 ...363

Przejdź do artykułu