Drukuj

Art. 104 KK


Kodeks karny
Artykuł 104.

§ 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...102 103 104 105 106 ...363

Przejdź do artykułu