Drukuj

Art. 126a KK


Kodeks karny
Artykuł 126a.

Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...125 126 126a 126b 126c ...363

Przejdź do artykułu