Drukuj

Art. 168 KK


Kodeks karny
Artykuł 168.

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...166 167 168 169 170 ...363

Przejdź do artykułu