Drukuj

Art. 170 KK


Kodeks karny
Artykuł 170.

Kto uzbraja lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub na takim statku przyjmuje służbę,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł 1 ...168 169 170 171 172 ...363

Przejdź do artykułu