Drukuj

Art. 174 KK


Kodeks karny
Artykuł 174.

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...172 173 174 175 176 ...363

Przejdź do artykułu