Drukuj

Art. 175 KK


Kodeks karny
Artykuł 175.

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...173 174 175 176 177 ...363

Przejdź do artykułu