Drukuj

Art. 180 KK


Kodeks karny
Artykuł 180.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...178b 179 180 180a 181 ...363

Przejdź do artykułu