Drukuj

Art. 180a KK


Kodeks karny
Artykuł 180a.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...179 180 180a 181 182 ...363

Przejdź do artykułu