Drukuj

Art. 193 KK


Kodeks karny
Artykuł 193.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Artykuł 1 ...191a 192 193 194 195 ...363

Przejdź do artykułu