Drukuj

Art. 194 KK


Kodeks karny
Artykuł 194.

Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...192 193 194 195 196 ...363

Przejdź do artykułu