Drukuj

Art. 200b KK


Kodeks karny
Artykuł 200b.

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...200 200a 200b 201 202 ...363

Przejdź do artykułu