Drukuj

Art. 201 KK


Kodeks karny
Artykuł 201.

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...200a 200b 201 202 203 ...363

Przejdź do artykułu