Drukuj

Art. 203 KK


Kodeks karny
Artykuł 203.

Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł 1 ...201 202 203 204 205 ...363

Przejdź do artykułu