Drukuj

Art. 211 KK


Kodeks karny
Artykuł 211.

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...209 210 211 211a 212 ...363

Przejdź do artykułu