Drukuj

Art. 211a KK


Kodeks karny
Artykuł 211a.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...210 211 211a 212 213 ...363

Przejdź do artykułu