Drukuj

Art. 224b KK


Kodeks karny
Artykuł 224b.

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 224a sąd orzeka:

1) nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz

2) świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Artykuł 1 ...224 224a 224b 225 226 ...363

Przejdź do artykułu