Drukuj

Art. 245 KK


Kodeks karny
Artykuł 245.

Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...244a 244b 245 246 247 ...363

Przejdź do artykułu