Drukuj

Art. 246 KK


Kodeks karny
Artykuł 246.

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł 1 ...244b 245 246 247 247a ...363

Przejdź do artykułu