Drukuj

Art. 250 KK


Kodeks karny
Artykuł 250.

Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...248 249 250 250a 251 ...363

Przejdź do artykułu