Drukuj

Art. 251 KK


Kodeks karny
Artykuł 251.

Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...250 250a 251 252 253 ...363

Przejdź do artykułu