Drukuj

Art. 260 KK


Kodeks karny
Artykuł 260.

Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie zebranie, zgromadzenie lub pochód rozprasza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...259a 259b 260 261 262 ...363

Przejdź do artykułu