Drukuj

Art. 259a KK


Kodeks karny
Artykuł 259a.

Kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...258 259 259a 259b 260 ...363

Przejdź do artykułu