Drukuj

Art. 272 KK


Kodeks karny
Artykuł 272.

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...271 271a 272 273 274 ...363

Przejdź do artykułu