Drukuj

Art. 273 KK


Kodeks karny
Artykuł 273.

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...271a 272 273 274 275 ...363

Przejdź do artykułu