Drukuj

Art. 277b KK


Kodeks karny
Artykuł 277b.

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 albo art. 277a § 1, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...277 277a 277b 277c 277d ...363

Przejdź do artykułu