Drukuj

Art. 277d KK


Kodeks karny
Artykuł 277d.

Przepisy art. 277c § 1 i 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.

Artykuł 1 ...277b 277c 277d 278 279 ...363

Przejdź do artykułu