Drukuj

Art. 304 KK


Kodeks karny
Artykuł 304.

Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...302 303 304 305 306 ...363

Przejdź do artykułu