Drukuj

Art. 306 KK


Kodeks karny
Artykuł 306.

Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...304 305 306 307 308 ...363

Przejdź do artykułu