Drukuj

Art. 311 KK


Kodeks karny
Artykuł 311.

Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...309 310 311 312 313 ...363

Przejdź do artykułu