Drukuj

Art. 312 KK


Kodeks karny
Artykuł 312.

Kto puszcza w obieg podrobiony albo przerobiony pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument określony w art. 310 § 1, który sam otrzymał jako prawdziwy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Artykuł 1 ...310 311 312 313 314 ...363

Przejdź do artykułu