Drukuj

Art. 324 KK


Kodeks karny
Artykuł 324.

§ 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:

1) (uchylony)

2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej;

3) degradacja.

§ 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.

Artykuł 1 ...322 323 324 325 326 ...363

Przejdź do artykułu