Drukuj

Art. 333 KK


Kodeks karny
Artykuł 333.

§ 1. Stosując warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec żołnierza, sąd może także zwrócić się do właściwego dowódcy o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych.

§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne także wtedy, gdy sprawca rażąco narusza zasady dyscypliny wojskowej.

Artykuł 1 ...331 332 333 334 335 ...363

Przejdź do artykułu