Drukuj

Art. 335 KK


Kodeks karny
Artykuł 335.

Zawieszając wykonanie kary wobec żołnierza, sąd może orzec także środki przewidziane w art. 323 § 2.

Artykuł 1 ...333 334 335 336 337 ...363

Przejdź do artykułu