Drukuj

Art. 43b KK


Kodeks karny
Artykuł 43b.

Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

Artykuł 1 ...43 43a 43b 43c 44 ...363

Przejdź do artykułu