Drukuj

Art. 43c KK


Kodeks karny
Artykuł 43c.

Sąd, uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny.

Artykuł 1 ...43a 43b 43c 44 44a ...363

Przejdź do artykułu