Drukuj

Art. 93a KK


Kodeks karny
Artykuł 93a.

§ 1. Środkami zabezpieczającymi są:

1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu;

2) terapia;

3) terapia uzależnień;

4) pobyt w zakładzie psychiatrycznym.

§ 2. Jeżeli ustawa tak stanowi, tytułem środka zabezpieczającego można orzec nakaz i zakazy określone w art. 39 pkt 2–3.

Artykuł 1 ...92a 93 93a 93b 93c ...363

Przejdź do artykułu