Drukuj

Art. 106h KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 106h.

Kto wbrew obowiązkowi nie przedstawia organom celnym lub organom Straży Granicznej, na ich żądanie, przywożonych do kraju lub wywożonych za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...106f 106g 106h 106i 106j ...191

Przejdź do artykułu