Drukuj

Art. 106f KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 106f.

Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...106d 106e 106f 106g 106h ...191

Przejdź do artykułu