Drukuj

Art. 134a KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 134a.

§ 1. Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli przepis ustawy tak stanowi.

§ 2. Przepis art. 134 § 1a stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...133 134 134a 135 136 ...191

Przejdź do artykułu