Drukuj

Art. 133 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 133.

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą:

1) naczelnik  urzędu  celno-skarbowego  –  w sprawach  o przestępstwa  skarbowe i wykroczenia  skarbowe  określone   w art. 54 § 1,   art. 55 § 1,   art. 56 § 1,   art. 62 § 2 i 2a, art. 6368, art. 69 § 1, 3 i 4, art. 69a70, art. 7373a, art. 75a– 75c, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 8595, art. 96 § 1, art. 97106k, art. 107110b i art. 111 § 1 oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika urzędu celno-skarbowego określonych w art. 54 § 2   i 3,  art. 55 § 2  i 3,  art. 56 § 2–4,  art. 56aart. 56bart. 57 § 1,  art. 6061,   art. 62 § 1 i 3–5, art. 69 § 2, art. 71, art. 72, art. 75, art. 76 § 3, art. 77 § 2 i 3,  art. 78 § 2 i 3, art. 80, art. 80a, art. 8183, art. 84 § 1, art. 106l i art. 106ł;

2) naczelnik urzędu skarbowego – w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swojego działania, jeżeli nie przekaże ich organom wskazanym w pkt 1 lub 2.

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia właściwemu organowi.

§ 3. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.

Artykuł 1 ...132 132a 133 134 134a ...191

Przejdź do artykułu